HTML Introductie

Voordat je besluit om HTML te leren moet je weten wat je ermee kunt doen.

HTML is een computertaal dat ontworpen is om websites te maken. Je kunt met HTML eenvoudig je eigen website maken en je zult merken dat HTML vrij krachtig is, in wat het je toestaat om te creëren. Als je goede webpagina's wil bouwen, dan moet je weten hoe je ze maakt, maar ook hoe je ze moet onderhouden. Deze handleiding leert je alles over HTML. HTML is eenvoudig te leren en is leuk om mee te werken.

HTML

HyperText Markup Language

HTML is een documentbeschrijvingstaal die de structuur van de inhoud en een aantal gedragingen van een Web-document beschrijft. Het is een standaardtaal, die de meeste Web-browsers kunnen begrijpen en interpreteren. HTML is ontwikkeld door Tim Berners-Lee in 1990, HTML staat voor HyperText Markup Language en is een taal die wordt gebruikt om elektronische documenten te creëren.

HTML bestaat uit een reeks korte codes getypt in een tekstdocument zoals kladblok. De tekst wordt opgeslagen als een HTML-bestand, en weergegeven door een browser, zoals Internet Explorer. Deze browser leest het bestand en vertaalt de tekst in een zichtbare vorm.

Een webpagina is een document gewoonlijk geschreven in HyperText Markup Language (HTML) die toegankelijk is via het internet of een ander netwerk via een browser. Een webpagina wordt geopend door het invoeren van een URL-adres en kunnen tekst, afbeeldingen en hyperlinks naar andere webpagina's bevatten. De pagina die je nu leest is een voorbeeld van een webpagina.

Dankzij de eenvoud en kracht van HTML is het simpel Web-documenten voor algemeen of eigen gebruik te maken. HTML is zo eenvoudig dat iedereen het kan leren en ermee kan werken. Voor degenen die zelf een website willen maken is het kunnen schrijven van HTML niet perse noodzakelijk. Kennis van de diverse HTML elementen is voldoende om met een programma dat HTML code genereert te kunnen werken.

VoorbeeldVoorbeeld van een HTML webpagina.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Mijn eerste pagina</title>
 </head>
<body>
<h1>Mijn eerste HTML-pagina</h1>
<p>Dit is een voorbeeld van een eenvoudige HTML pagina.</p>
</body>
</html>    

Klik op "Uitproberen" om te zien hoe het werkt.

Het bovenstaande voorbeeld bevat de belangrijkste onderdelen van een webpagina. De eerste regel doctype, oftewel Document Type Definition (DTD) is ervoor bedoeld om aan te geven door welke versie van HTML het document is opgebouwd. Vervolgens wordt de <html> tag gebruikt deze laat de browser weten dat HTML-code wordt gebruikt totdat deze wordt beëindigd op het einde van de pagina.

De <head> tag bevat de header informatie over de pagina, die bijna altijd de titel van de pagina en de meta-tags zal bevatten. De echte inhoud van elk HTML-document zit in het middengedeelte, dat door de tags <body> en </body> wordt ingesloten. Dit is waar je de opmaak en het structuur van het document beschrijft, waarbij je een groot aantal tags voor plaatjes, koppen, alinea's, opsommingen en andere onderdelen kunt gebruiken.Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.